Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Noutăți | 25/07/2024 | 10

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a reunit specialiștii din domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și teledetecției la masă rotundă cu genericul „Tehnologii moderne - date spațiale...

Noutăți | 24/07/2024 | 32

Proiectele în curs de implementare, rezultatele obținute și noile oportunități de colaborare au fost discutate astăzi de către membrii Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, care s-...

Noutăți | 23/07/2024 | 43

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a organizat astăzi, 23 iulie 2024, o masă rotundă intitulată „Provocări și soluții în elaborarea raportului de evaluare”. La eveniment au participat 39 de...

Noutăți | 12/07/2024 | 128

Modificarile cadrului normativ privind modul de executare a observațiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală (GNSS) au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 268-270 și vor intra...

Noutăți | 09/07/2024 | 142

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru anunță organizarea mesei rotunde cu genericul „Provocări și soluții în elaborarea raportului de evaluare” la data de 23.07.2024, începând cu ora 10.00, la...

Noutăți | 08/07/2024 | 195

Chișinău, 3 iulie 2024 – Cadrul normativ privind evaluarea bunurilor imobile va fi îmbunătățit în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Astăzi în ședință, Guvernul a aprobat...

Noutăți | 26/06/2024 | 328

Comisia de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii anunță rezultatele probei scrise a procedurii de certificare, desfășurată...

Noutăți | 24/06/2024 | 649

Comisia de certificare a specialiștilor în domeniul cadastrului anunță rezultatele probei scrise a examenului de certificare, desfășurat pe data de 21 iunie 2024, ora 10:00 , conform procedurii...

Noutăți | 19/06/2024 | 460

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile...

Noutăți | 19/06/2024 | 424

Comisia de certificare a specialiștilor în domeniul cadastrului anunță organizarea examenului de certificare a inginerilor cadastrali (proba scrisă), în conformitate cu Regulamentul cu privire la...

Pagini