Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Cadastru | 30/05/2024 | 1842

În contextul noilor reglementări privind înregistrarea construcțiilor neautorizate și anume case de vacanță cu cel mult două etaje, construite pe terenurile întovărășirilor pomicole și case...

Cadastru | 22/01/2021 | 1029

Caracteristica calitativă a cadastrului funciar pe terenurile agricole la nivel de UAT, raion, municipiu și Republică cu situația la 01.01.2021 Ghid practic privind modeul de corectare a erorilor...