Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Internațională

 • Memorandum de Înțelegere și Cooperare pentru consolidarea relațiilor și colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei, infrastructurii de date spațiale și cadastrului Agenția Geodezie Cartografie și Cadastru și Administrația Geodezică de Stat Croația
 • Memorandum de Înțelegere și Cooperare dintre Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova și Agenția Cadastrului, Registrului de Proprietate și Cartografiei din Țările de Jos
 • Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului
 • Tratatul dintre Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat
 • Memorandum de înţelegere ARFC şi Biroul Principal de Geodezie, Cartografie şi Cadastru a Poloniei în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului şi dezvoltării capacităţii infrastructurii naţionale de date spaţiale, Chișinău 27.05.2013
 • Hotărârea Guvernului Nr.845/2012 cu privire la aderarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru la Federaţia Internaţională a Geodezilor Semnat: Chişinău 2012
 • Acordul între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Agenţia de Cooperare Internaţională a Japoniei (JICA) privind realizarea Proiectului de creare a Hărții naționale de bază a Infrastructurii de date geospațiale a RM, Chişinau, 20 august 2010
 • Acordul de colaborare între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Autoritatea de Cartografie şi Cadastru a Norvegiei privind realizarea Proiectului „Moldova - Line Maps for Development” Semnat: Chişinău, 15 octombrie 2009
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului, organizării teritoriului sistemelor informaționale geografice şi teledetecției asupra Pământului,Baku 22.02.07
 • Acord privind operarea stației permanente GPS Chișinău între Agenția Relații Funciare şi Cadastru din Republica Moldova şi Agenția Federală de Cartografie şi Geodezie (BKG), Germania Semnat: Frankfurt pe Main, 23.04.2007
 • Hotărîrea de Guvern Nr.607/ 2001 cu privire la Aderarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru la Asociaţia Europeană a Agenţiilor Naţionale de Cartografie şi Cadastru "EuroGeographics" Semnat: Chişinău, 2001
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniile cadastrului, resurselor funciare, geodeziei și cartografiei Semnat: 29 iunie 2000, Minsk
 • Tratat de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Georgia Semnat: Tibilisi, 28 noiembrie 1997
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Ruse cu privire la colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecției Pământului Semnat: Moscova, 8 octombrie 1996
 • Acord între Guvernul RM şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea reciprocă în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului și teledetecției asupra Pământului Semnat: Chișinău, 10 aprilie 1996
 • Acordul cu privire la colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi explorării la distanţă cu sondă a Pămîntului. Semnat: 9 octombrie 1992