Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Vizită de lucru în teritoriu la Edineț

Publicat la:Mie, 03/06/2024 - 16:22

   Astăzi, conducerea și specialiștii Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru în comun cu conducerea Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile au întreprins o vizită de lucru în teritoriu la Edineț. Conform agendei, delegații au avut întrevederi cu reprezentanții administrației publice locale, reprezentanții serviciilor desconcentrate și specialiștii pentru reglementarea regimului funciar.

 

   În cadrul întâlnirii, au fost discutate problemele și identificate soluțiile în domeniul geodeziei, cadastrului și delimitării proprietăților publice. De asemenea, s-a pus accentul pe îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și autorităților publice locale de către Oficiul Cadastral Teritorial.

 

   Această întâlnire constituie o oportunitate importantă pentru identificarea și rezolvarea dificultățile întâmpinate în procesul de cadastru și geodezie la nivel local, precum și pentru consolidarea colaborării între instituțiile implicate în aceste activități.