Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Petiții online

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice către Agenție.

1. Pagina web www.arfc.gov.md vă oferă posibilitatea de a vă adresa agenției în mod electronic cu propuneri, reclamaţii şi sesizări.

2. Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.

3. În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicate şi autorităţile administraţiei publice vizate.

4. Organul care examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare.

5. Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.

6. La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

7. În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hârtie.