Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Noi reglementări privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobate de către Executiv

Publicat la:Mie, 02/28/2024 - 14:22

   Pentru îmbunătățirea și facilitarea procesului de delimitare a proprietății publice, prin stabilirea unor reguli clare și eficiente, astăzi în ședința Guvernului a fost aprobată modificarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/2019.

 

   Necesitatea elaborării proiectului derivă din modificările operate în Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice, având drept scop principal punerea în aplicare a acestor modificări. Prin implementarea acestor prevederi, se urmărește atât evitarea unor interpretări neclare în ceea ce privește executarea lucrărilor de delimitare în cadrul Programului de Stat, cât și optimizarea procesului în ansamblu.

 

    Principalele prevederi propuse în cadrul acestui proiect fac referire la completarea cu prevederi clare pentru evitarea interpretărilor, și anume reguli și proceduri de delimitare formulate într-un mod clar și concis, pentru a elimina orice ambiguitate și pentru a asigura o aplicare uniformă a acestora. Această completare va contribui la evitarea divergențelor în interpretarea modului în care trebuie efectuate lucrările de delimitare.

 

    De asemenea vor fi revizuite atribuțiile și componențele comisiilor de delimitare pentru a asigura că acestea sunt formate din personal calificat și experimentat în domeniul delimitării proprietății publice, precum și reglementarea atribuțiilor Agenției Proprietății Publice și autorităților publice locale de nivelul I și II, cu stabilirea expresă a atribuțiilor și responsabilităților acestora în ceea ce privește determinarea corectă a domeniului bunurilor imobile.

 

   Totodată documentul introduce o nouă normă privind determinarea hotarelor terenurilor fondului apelor, dar și stabilește clar entitatea responsabilă pentru suportarea cheltuielilor legate de întocmirea documentelor de delimitare și înregistrare pentru zonele în care există litigii sau dispute cu privire la proprietatea asupra terenurilor.

 

   Actul prevede ca materialele de delimitare să fie coordonate de către gestionari fără aplicarea ștampilei, însă acestea să fie semnate olograf de către persoanele delegate, asigurând astfel transparența și responsabilitatea în procesul de delimitare.

 

   Astfel, aprobarea proiectului de modificare a Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică reprezintă un pas important în direcția îmbunătățirii și optimizării procesului de delimitare a proprietății publice în Republica Moldova.