Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Instituții subordonate

Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru, este întreprinderea de stat, în cadrul căreia Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru exercită funcția de fondator, prin intermediul cărora Agenția execută și realizează programele de stat în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii naționale de date spațiale pentru asigurarea tuturor ramurilor economiei naționale, inclusiv pentru securitatea și apărarea țării, cu date spațiale de referință după cum urmează:

 

1) Rețele Geodezice de Stat cum ar fi: Rețeaua Geodezică Națională, Rețeaua Națională de Nivelment, Rețeaua Gravimetrică Națională și Rețeaua Națională de Poziționare “MoldPOS” care sunt necesare pentru determinarea corectă poziției a obiectelor în spațiu;

 

2) Hărți topografice la diferite scări, imagini ortophoto și alte date spațiale de bază;

 

3) Lucrările de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina;

 

4) Executarea proiectelor pan-europene: EuroRegionalMap, EuroGlobalMap, EuroDem, proiecte aprobate de către Parlamentul European;

 

La fel, prin intermediul Î.S. INGEOCAD, Agenția menține, asigură funcționarea și dezvoltarea geoportalului tematic moldova-map (http://moldova-map.md), care oferă accesului liber publicului la datele spațiale, aflate în responsabilitatea Agenției.

 

Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile este instituția publică, în cadrul căreia Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru exercită funcția de fondator, prin intermediul cărora Agenția execută și realizează programele de stat în domeniul cadastru și evaluarea bunurilor imobile.

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile

 

Instituția are misiunea de realizare a politicii statului în următoarele domenii de activitate:

 

1) crearea și ținerea cadastrului bunurilor imobile;

 

2) crearea și ținerea Registrului bunurilor imobile;

 

3) crearea și ținerea Registrului de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor din Republica Moldova;

 

4) crearea și ținerea Registrului obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară;

 

5) crearea și ținerea altor registre și sisteme informaționale automatizate de domeniu;

 

6) executarea lucrărilor cadastrale și a celor de evaluare/reevaluare a bunurilor imobile;

 

7) administrarea resurselor informaționale ale cadastrului bunurilor imobile;

 

8) alte domenii ce țin de competența sa conform cadrului normativ.

 

Datele de contact ale IP Cadastrul bunurilor imobile sunt : telefon 022-207-600  și email:info@ipcbi.gov.md