Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Infrastructura de date spațiale a Republicii Moldova a devenit mai modernă cu suportul Uniunii Europene

Publicat la:Mar, 10/17/2023 - 15:14

   Chișinău, Republica Moldova. Astăzi, 17 octombrie, a avut loc evenimentul de încheiere a proiectului Twinning “Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, finanțat de Uniunea Europeană.
 
 
   În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele înregistrate cu privire la modernizarea infrastructurii naționale de date spațiale (INDS) a Republicii Moldova, pe parcursul a 38 de luni de activitate a proiectului.
 
 
   Astfel, printre rezultatele înregistrate în decursul activității proiectului se numără: actualizarea cadrului legal și pregătirea documentelor de dezvoltare strategică a INDS, dezvoltarea geoportalului INDS (https://inds.gov.md), în calitate de punct unic de acces la datele spațiale, precum și abilitarea angajaților din diferite ministere și agenții de stat, care lucrează cu seturi de date spațiale și servicii aferente.
 
 
   În cadrul implementării proiectului, Agenția Relații Funciare și Cadastru a beneficiat de asistență tehnică și profesională în procesul de armonizare a legislației cu Directiva UE INSPIRE și regulamentele/normele de implementare asociate acesteia. Totodată, instituțiile partenere de implementare din cadrul statelor membre UE au oferit și au asigurat consolidarea capacităților instituționale ale Agenției Relații Funciare și Cadastru și ale altor entități publice în domeniul INDS. 
 
 
   “Cele mai bune practici ale UE privind datele spațiale au fost implementate în Moldova cu sprijinul UE. Acest lucru va ajuta Guvernul Republicii Moldova să ofere suport în mod eficient cetățenilor, să sprijine întreprinderile și să îmbunătățească inovațiile. Datele spațiale standardizate și interoperabile sunt cele care vor permite dezvoltarea instrumentelor profesionale, prin intermediul cărora datele pot fi utilizate la întregul lor potențial”, a declarat Adam Grodzicki, Șeful adjunct de Cooperare în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
 
 
   Adițional, un proiect pilot pentru testarea și punerea în practică a ghidurilor de standardizare a datelor spațiale, elaborate de experții statelor membre, a fost implementat în parteneriat cu instituții publice de resort din Republica Moldova. Pentru implementarea proiectului pilot, a fost selectată regiunea Ungheni atât la nivel municipal, cât și la nivel raional.
 
 
   “Îmi exprim recunoștința față de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova pentru sprijinul continuu și necondiționat pe care l-a oferit Agenției începând cu anul 2014. S-au obținut rezultate impresionante și toate activitățile planificate ale proiectului au fost implementate cu succes, în pofida tuturor circumstanțelor globale. Cele mai bune cunoștințe, experiențe și expertize au fost împărtășite de experții statelor membre ale Uniunii Europene în vederea îmbunătățirii calității datelor spațiale, dezvoltării serviciilor de rețea, intensificării cooperării și consolidării capacităților instituționale în cadrul entităților publice din Republica Moldova”, a spus  Ivan Danii, Director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova.
 
 
   „Acest proiect este o continuare a cooperării noastre de succes de lungă durată, în timpul căruia colegii noștri din Croația, Polonia și Țările de Jos au devenit partenerii și prietenii noștri pe termen lung. Apreciem foarte mult sprijinul și angajamentul lor pe care ni le-au oferit în efortul nostru de a adera la Uniunea Europeană. Sub îndrumarea și recomandările lor, ne străduim să aplicăm cele mai înalte standarde europene în activitatea noastră și să ne construim propriul potențial și credibilitate în societatea geo-informațională din Republica Moldova”, a menționat Maria Ovdii, Lider de proiect din partea Țării Beneficiare.
 
 
   În total, peste 60 de entități publice centrale și locale din sectorul academic și privat au participat la diverse activități de consolidare a capacităților și de învățare continuă în domeniul datelor spațiale. Grație activităților realizate de proiectul Twinning, a fost posibilă o adaptare mai puternică a proceselor de lucru la standardele europene și au fost consolidate capacitățile operaționale ale Agenției Relații Funciare și Cadastru și altor entități publice.
 
 
   La evenimentul de încheiere au participat reprezentanți din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru, ai instituțiilor partenere ale statelor membre UE, Delegației UE în Republica Moldova, ambasadelor Croației, Poloniei și Țărilor de Jos, precum și numeroase instituții publice din Republica Moldova care operează cu date spațiale.
 
 
   Obiectivul general al proiectului Twinning “Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, a fost de a îmbunătăți guvernarea electronică, schimbul de date spațiale și cooperarea între părțile interesate.
 
 
   Informații de context:
 
   Proiectul “Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, în valoare de 1.8 milioane de euro, a fost finanțat de Uniunea Europeană.  Proiectul a fost implementat pe parcursul a 38 de luni, în perioada septembrie 2020 – octombrie 2023. Implementarea acestuia a fost realizată de un consorțiu format din trei state membre ale UE, cu Administrația Geodezică de Stat din Croația (SGA) ca partener principal, Oficiul Central de Geodezie și Cartografie din Polonia (GUGiK) și Agenția de Întreprinderi din Țările de Jos (RVO) – în calitate de parteneri juniori, în timp ce Agenția Centrală de Finanțare și Contractare din Croația (CFCA) a asigurat managementul administrativ și financiar.    
 
   Pentru mai multe informații, contactați: Tatiana Cebotari, email: cebotari.tanea@gmail.com .

 C