Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Consilierea cetățenilor

   În scopul sprijinului și îndrumării cetățenilor privind modalitatea de soluționare a unor problemele ce țin de domeniile de administrare de către Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a fost instituită activitatea de consiliere.
 
 
   Obiectul activității de consiliere îl constituie solicitările verbale sau telefonice care privesc subiecte strict legate de domeniul de competență al AGCC. Nu fac obiectul activității de consiliere solicitările care privesc furnizarea unor informații care se circumscriu activității unui consilier juridic, a unui avocat, expert sau executor judecătoresc ori a căror clarificare presupune consultarea altor categorii de specialiști din afara autorității.
 
   Datele de contact ale subdiviziunilor care urmează să furnizeze îndrumări privind procedura de soluționare a problemelor sesizate, inclusiv posibilitatea formulării unei petiții, cu precizarea, în măsura posibilităților, a autorității sunt următoarele:
  • Direcția geodezie, cartografie, geoinformatică și teledetecție:  022-881-274 
  • Direcția infrastructura de date spațiale: 022-881-254 
  • Direcția cadastrul bunurilor imobile: 022-881-252/022-881-259
  • Secția evaluarea bunurilor imobile: 022-881-263