Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Cadrul normativ privind evaluarea bunurilor imobile va fi îmbunătățit

Publicat la:Lun, 07/08/2024 - 11:38

Chișinău, 3 iulie 2024 – Cadrul normativ privind evaluarea bunurilor imobile va fi îmbunătățit în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Astăzi în ședință, Guvernul a aprobat modificări la Legea cu privire la activitatea de evaluare, care vor asigura modernizarea și eficientizarea activității de evaluare a bunurilor imobile, precum și vor asigura transparența în activitatea tuturor actorilor implicați în evaluarea bunurilor imobile.

 

În acest scop, documentul prevede instituirea unui mecanism de monitorizare de stat și crearea unui sistem informațional automatizat „Registrul prețurilor”, astfel încât autoritățile să aibă acces la informații detaliate și actualizate despre activitatea evaluatorilor certificați. Dezvoltarea sistemului informațional va facilita colectarea și utilizarea datelor de piață pentru calibrarea și monitorizarea modelelor de evaluare, îmbunătățind exactitatea evaluărilor în scopul impozitării.

 

Alte reglementări includ crearea mecanismului de contestare și examinare a reclamațiilor ce țin de valoarea estimată a bunurilor imobile, rectificarea terminologiei din „metode de evaluare” în „abordări în evaluare” întru alinierea legislației naționale cu standardele internaționale și europene în evaluare. Totodată, urmează a fi instituită procedura de verificare și sancționare a specialiștilor în domeniul evaluării bunurilor imobile, consolidând astfel încrederea publicului în serviciile de evaluare.

 

Aceste modificări vor aduce beneficii multiple pentru diverse categorii de beneficiari. Organele de stat vor avea acces la informații detaliate despre activitatea evaluatorilor. Evaluatorii certificați vor beneficia de un cadru normativ clar și de standarde profesionale aliniate cu normele internaționale și europene, consolidând credibilitatea și calitatea serviciilor oferite. Cetățenii vor avea acces la evaluări mai precise și corecte ale bunurilor imobile, cu posibilitatea de a contesta rezultatele într-un cadru transparent și echitabil. Investitorii și întreprinderile vor avea la dispoziție date de piață precise și actualizate pentru a lua decizii informate în tranzacțiile imobiliare.