Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Audiență

    Conducerea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru și șefii subdiviziunilor structurale a 3-ea  zi de vineri a fiecărei luni, între orele 13.00-17.00, desfășoară audiența cetățenilor, în conformitate cu  Hotărârea Guvernului nr. 250/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea audienței și în conformitate cu Ordinul cu privire la desfășurarea audienţelor și activității de consiliere a cetățenilor nr. 55/2024. 

 

   Audiența cetățenilor se efectuează în temeiul înscrierii prealabile a solicitanților în baza Cererii de audiență, aprobate prin Ordinul directorului general. Cererea poate fi descărcată aici: model cerere.

 

   Cererea de audiență care nu corespundere modelului aprobat nu se examinează, despre acest fapt se informează în scris solicitantul cu indicarea asupra neajunsurilor și oferirea unui termen rezonabil pentru înlăturarea acestora. Cererea de audiență este însoțită, după caz, de documentele necesare prevăzute la articolul 75 alineatul (4) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

 

   Cererea se depune:

  • la sediu: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr 48, etajul 3 
  • prin poștă: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr 48, MD- 2004
  • prin email: info@agcc.gov.md

 

   Solicitantul audienței va fi informat despre aprobarea cererii de audiență, precum și despre data, ora și locația audienței prin unul dintre mijloacele de comunicare: poștă, telefon sau e-mail, acordându-se prioritate mijloacelor electronice de comunicare.

 

   În cazul imposibilității solicitantului de a se prezenta la data și ora stabilită, acestuia i se poate propune o altă dată și oră.

 

    Cererea de audiență se respinge, solicitantul fiind informat în scris, în cazul în care:

  • se solicită audiența de către o persoană care invocă aceeași problemă care a constituit obiectul și motivarea audiențelor anterioare;
  • în care obiectul solicitării de audiență excedă domeniul de competență al autorității; 
  • în situația în care problema sesizată constituie obiectul unei cauze  aflate pe rol în instanța de judecată sau asupra acesteia există o decizie  judecătorească definivă și irevocabilă.