Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Atelier de lucru privind responsabilitățile entităților publice în gestionarea seturilor de date spațiale

Publicat la:Mie, 02/14/2024 - 17:34

   Circa 32 reprezentanți ai entităților publice și specialiști din domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului au participat în cadrul unui atelier de lucru cu tema "Responsabilitățile entităților publice privind seturile de date spațiale”, desfășurat astăzi, în cadrul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru. Atelierul a avut loc în cadrul Proiectului de înregistrare și evaluare funciară, Subcomponenta C3: Suport pentru Infrastructura Națională a Datelor Spațiale (INDS).

 

   Ședința a avut ca obiectiv discutarea și clarificarea responsabilităților entităților publice în ceea ce privește gestionarea și furnizarea seturilor de date spațiale, prin intermediul acestuia urmărindu-se promovarea unei mai bune înțelegeri a rolului și a obligațiilor fiecărei entități, implicate în infrastructura națională a datelor spațiale.

 

   Experții din cadrul Proiectului au realizat o analiză a geoportalului INDS, modalitatea de validare a datelor pe portatul INSPIRE și cum să folosească ghidul tehnic pentru a soluționa erorile întimpinate la validarea seturilor de date și a serviciilor de rețea.

 

   Totodată în cadrul atelierului experții au interacționat cu specialiștii prezenți prin efectuarea a doua chestionare, pentru a înțelege starea actuală de cunoaștere și familiarizare a specialiștilor din cadrul entităților publice cu metadatele precum și nivelul de cunoaștere a cadrului normativ și de utilizarea ghidurilor de creare, actualizare, validare și publicare a metadatelor.

 

   În concluzie, atât participanții cât și experții au convenit că, astfel de întâlniri sunt esențiale pentru facilitarea procesului de gestionare a seturilor de date spațiale.