Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului topogeodezic şi cartografic

Publicat la:Mar, 05/14/2024 - 10:51

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, anunță inițierea recepționării cererilor solicitanților la certificare în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii, în conformitate cu anexa nr.1 la Regulamentul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 817/2020, la care se vor anexa următoarele acte:

 

1)    copia de pe actul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

2)    copiile de pe diplomele de studii și de pe actele privind conferirea titlurilor științifice;

3)    actul ce confirmă experiența de muncă în domeniul respectiv;

4)    lista lucrărilor de specialitate executate și/sau a celor la care a participat.

 

Persoanele interesate urmează să depună, până la data de 11 iunie 2024, cererea și actele necesare, fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul Agenției la adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, etajul 3, fie prin scrisoare recomandată, fie prin intermediul sistemelor informaționale destinate, fie prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la adresa electronică: info@agcc.gov.md (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată).