Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului evaluatorului bunurilor imobile

Publicat la:Mar, 04/30/2024 - 10:40

     Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, anunță inițierea recepționării Cererilor solicitanților certificatului evaluatorului bunurilor imobile, în conformitate cu Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 817/2020.
 
 
La cerere se anexează:
 
1.    Copia de pe actul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
 
2.    Copia de pe diploma de studii superioare și copiile de pe actele ce confirmă pregătirea profesională (participarea la cursuri de dezvoltare profesională, seminare de instruire, conferințe științifice/științifico-practice în domeniu etc.);
 
3.    Copia de pe actul ce confirmă experiența de muncă în Republica Moldova de cel puțin un an în calitate de evaluator practic sau stagiar;
 
4.    Copia raportului (rapoartelor) de evaluare, care se referă la unul sau mai multe tipuri de bunuri imobile, elaborat(e) de către solicitant sau cu participarea lui. Raportul (rapoartele) se prezintă nepersonalizat, fără indicarea numelui (denumirii) beneficiarului şi datelor lui de identificare, adresei şi numărului cadastral al obiectului evaluării.
 
   
    Persoanele interesate, ale căror certificat al evaluatorului bunurilor imobile expiră până în luna septembrie a anului curent, urmează să depună dosarul pentru certificare până la data de 03 iunie 2024. Cererea și actele necesare, cu indicarea la pct. 9 al cererii a adresei electronice a solicitantului, se prezintă fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, fie prin scrisoare recomandată, fie prin intermediul sistemelor informaționale destinate, fie prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată) la adresa electronică: info@agcc.gov.md.