Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

ANUNȚ privind rezultatele finale ale procedurii de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii (trimestrul II, anul 2024)

Publicat la:Mie, 06/26/2024 - 12:01

Comisia de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii anunță rezultatele probei scrise a procedurii de certificare, desfășurată pe data de 24 iunie 2024, ora 10:00, conform prevederilor Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 817/2020:

 

Nr.

d/o

Numele /

Prenumele

Avizul comisiei de certificare

privind promovarea probei scrise

Categoriile

admise

1

Cheibaș Mihail

Admis

III

2

Ichim Viorel

Admis

II

3

Savin Alexei

Admis

III

 

Urmare a desfășurării procedurii de certificare în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 817/2020, Comisia de certificare informează despre susținerea interviului și acordarea certificatului topogeodezic şi cartografic pentru următorii solicitanți:

 

Nr.

d/o

Numele /

Prenumele

Avizul comisiei de certificare privind susținerea interviului

1

Cheibaș Mihail

Certificat pentru categoria III

2

Ichim Viorel

Certificat pentru categoria II

3

Savin Alexei

Certificat pentru categoria III

 

Conform pct. 62 din Regulamentul menționat, certificatele vor fi eliberate solicitanților după data de 08 iulie 2024, fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, la sediul Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru.