Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

ANUNȚ privind rezultatele finale ale procedurii de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Publicat la:Joi, 03/28/2024 - 16:30

Comisia de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii anunță rezultatele probei scrise a examenului de certificare, desfășurat pe data de 27 martie 2024, ora 10:00, conform procedurii stabilite de Regulamentul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 817/2020:

 

Nr.

Numele / Prenumele

Avizul comisiei de certificare

privind promovarea probei scrise

1.

Tcaci Nicolae

Admis

2.

Chiriac Ioana

Admis

3.

Meriacri Ghenadie

Admis

4.

Jalba Anatolie

Admis

 

Urmare a desfășurării procedurii de certificare în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 817/2020, Comisia de certificare informează despre susținerea interviului și acordarea certificatului de calificare topogeodezic şi cartografic pentru următorii solicitanți:

Nr.

Numele / Prenumele

Avizul comisiei de certificare privind susținerea interviului

1.

Tcaci Nicolae

Certificat pentru categoria  III; IV

2.

Chiriac Ioana

Certificat pentru categoria II

3.

Meriacri Ghenadie

Certificat pentru categoria III

4.

Jalba Anatolie

Certificat pentru categoria III

 

Conform pct. 62 din Regulamentul menționat, certificatele vor fi eliberate solicitanților după data de 10 aprilie 2024, fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, la sediul Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, bir. 310.