Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț privind rezultatele finale ale procedurii de certificare a inginerilor cadastrali

Publicat la:Vin, 03/29/2024 - 15:47

    Urmare a desfășurării procedurii de certificare în conformitate cu Regulamentul cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 817/2020, Comisia de certificare informează despre susținerea interviului și acordarea certificatului inginerului cadastral pentru următorii solicitanți:
 
 
1. Furtună Octavian
2. Gavrilan Alexandr
3. Grosu Artur
4. Curoșu Dmitrii
5. Cepraga Nicolae
6. Guriuc Vladimir
7. Bocun Eugeniu
8. Lesnic Serghei
9. Percic Grigore
10. Ajder Valeriu
 
 
   Astfel, conform pct. 62 din Regulamentul menționat, certificatele vor fi eliberate solicitanților după data de 8 aprilie 2024, la sediul Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, bir. 310.