Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț privind rezultatele finale ale procedurii de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile

Publicat la:Vin, 06/14/2024 - 11:47

Comisia de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 817/2020, informează despre susținerea probei scrise și verbale a procedurii de certificare și acordarea certificatului al evaluatorului bunurilor imobile următorilor solicitanți:

1.    Didur Irina

2.    Colev Ghenadi

3.    Barbuța Igor

4.    Lațanovschi Serghei

5.    Paladi Alexandru

 

Astfel, conform pct. 62 din Regulamentul sus-menționat, certificatele vor fi eliberate solicitanților după data de 24 iunie 2024, la sediul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, pe adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, et. 3, bir. 316.