Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț privind concursul de ocuparea funcţiei de registrator în sistemul cadastral

Publicat la:Lun, 03/18/2024 - 16:31

   Anunțăm primirea de către Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile a cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de registrator în sistemul cadastral  în cadrul Secţiei înregistrarea măsurilor de asigurare şi furnizarea informaţii și Seviciilor cadastrale teritoriale:  Cantemir, Chișinău nr.1, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni,  Drochia, Edineț, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Rezina, Sîngerei, Șoldănești, Ștefan-Vodă Ungheni.
 
Termen de recepționare a cererilor –15.04.2024 inclusiv.
 
   Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:
• - cetăţean al Republicii Moldova;                                                                                                                                                                                                                                                       
• - este licenţiat în drept, sau are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului şi a îndeplinit timp de un an funcţia de registrator stagiar sau a exercitat timp de 3 ani în cadrul organului cadastral teritorial, o funcţie corespunzătoare specialităţii cadastru şi organizarea teritoriului;
• - nu are antecedente penale nestinse;
• - este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
 
 
   Actele necesare de a fi prezentate:
• - cererea de participare la concurs;
• - formularul de participare la concurs completat (conform anexei la Regulamentul privind modul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de registrator, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998);
• - actul de identitate (în copie);
• - diploma de licenţă şi anexa cu privire la situaţia academică (în copii);
• - carnetul de muncă, în funcţie de caz (în copie);
• - cazierul judiciar (in original);
• - certificatele medicale de sănătate, inclusiv cele eliberate de narcolog şi psihiatru (in original).
 
   Concursul include proba scrisă şi interviul.
Lista actelor legislative şi normative ce reglementează activitatea din domeniu şi lista cu temele pentru proba scrisă şi interviu pot fi găsite pe pagina WEB a  IP Cadastrul Bunurilor  Imobile, sau obţinute ре adresa:
Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile
MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 47, bir.510
tel: 022 20-76-12