Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

ANUNȚ cu privire la desfăşurarea probei scrise a examenului de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Publicat la:Mie, 06/19/2024 - 13:42

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 817/2020,  Comisia de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii anunțăorganizarea probei scrise a examenului de certificare pentru obținerea certificatului de calificare topogeodezic şi cartografic.

Proba scrisă a examenului de certificare se va desfășura pe data de 24 iunie 2024, ora 10.00, în incinta Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, et. 3, sala de ședință bir. 305.

 

Candidații admiși la proba scrisă a examenului pentru obținerea certificatului de calificare topogeodezic şi cartografic

 

Nr.

d/o

Numele,

Prenumele

Avizul comisiei de certificare

Categoriile admise

1

Cheibaș Mihail

Admis

III

2

Ichim Viorel

Admis

II, III, IV

3

Mînzatu Marius

Admis

III, IV

4

Lungu Mihail

Admis

III, IV

5

Savin Alexei

Admis

III

 

Urmare, persoanele care vor promova proba scrisă, vor fi admiși la proba interviu a examenului de certificare care se va desfășura pe data de 24 iunie 2024, începând cu ora 15:00, în incinta Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, et. 3, sala de ședință bir. 305.