Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

ANUNȚ cu privire la desfăşurarea probei scrise a examenului de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Publicat la:Vin, 03/15/2024 - 11:02

    În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 817/2020, Comisia de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii anunțăorganizarea probei scrise a examenului de certificare pentru obținerea certificatului de calificare topogeodezic şi cartografic.

      Proba scrisă a examenului de certificare se va desfășura pe data de 27 martie 2024, ora 10.00, în incinta Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 48, et. 3, bir. 305.

 

 

Candidații admiși la proba scrisă a examenului pentru obținerea certificatului topogeodezic şi cartografic

 

Nr.

d/o

Numele,

Prenumele

Avizul comisiei de certificare

Categoriile admise

1

Tcaci Nicolae

Admis

III, IV

2

Chiriac Ioana

Admis

II

3

Meriacri Ghenadie

Admis

III

4

Jalba Anatolie

Admis

III

 

     Urmare persoanele care vor promova proba scrisă, vor fi admisi la proba interviu de certificare care se va desfășura pe data de 27 martie 2024, începând cu ora 15:00, în incinta Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 48, et. 3, bir. 305.