Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț în atenția solicitanților pentru obținerea certificatului inginerului cadastral

Publicat la:Lun, 02/26/2024 - 12:52

   Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, anunță inițierea recepționării cererilor solicitanților pentru obținerea certificatului inginerului cadastral, conform anexei nr.1 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 817/2020, la care se vor anexa următoarele acte:

 

1) copia de pe actul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

2) copiile de pe diplomele de studii și de pe actele privind conferirea titlurilor științifice;

3) actul ce confirmă experiența de muncă în domeniul respectiv.

 

   Persoanele interesate urmează să depună, până la data de 18 martie 2024, cererea și actele necesare, cu indicarea la pct. 9 din cerere a adresei electronice a solicitantului, fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul Agenției la adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, etajul 3, fie prin scrisoare recomandată, fie prin intermediul sistemelor informaționale destinate, fie prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la adresa electronică: info@agcc.gov.md (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată).