Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunţ privind lista candidaților care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

AGENŢIA  RELAŢII  FUNCIARE  ŞI  CADASTRU

 

anunţă lista candidaților care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

 

ConsultantSecția juridică

Nota finală obţinută la proba scrisă

Rusu G

6,25

Consultant- Direcția relații funciare și protecția solurilor

 

Munteanu E.

9,5

 

Proba interviului se va desfășura joi, pe data de 12 august 2021 orele 09.00 sala de biroul 318, et. III. str.Serghei Lazo, nr.48, mun. Chișinău.