Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

În domeniul geodezie, cartografie, geoinformatică și teledetecție AGCC:
 
 
a) elaborează documente de politici, proiecte de acte normative, inclusiv documente necesare pentru asigurarea executării actelor normative; 
 
b) coordonează activitățile și asigură implementarea politicii de stat în domeniul geodeziei, cartografiei, topografiei, fotogrammetriei, teledetecției, sistemelor informaționale geografice de stat și prospecțiunilor tehnice;
 
c) stabilește și menține Rețelele Geodezice de Stat – Rețeaua Geodezică Națională, Rețeaua Națională de Nivelment, Rețeaua Gravimetrică Națională și Sistemul Național de Poziționare MOLDPOS;
 
d) gestionează și menține bazele de date topografice și procesele de implementare a măsurărilor fotogrammetrice și topografice;
 
e) elaborează acte normative departamentale, documente tehnice, reglementări, metodologii și instrucțiuni în domeniu;
 
f) efectuează măsurători geomagnetice, controlează domeniul punctelor permanente de control al cadrului geodezic pentru utilizare practică în domeniul topografiei de stat;
 
g) elaborează și aprobă caietele de sarcini pentru licitațiile la îndeplinirea lucrărilor în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și teledetecției;
 
h) planifică, organizează și monitorizează crearea și menținerea (prin intermediul entităților publice subordonate) portalurilor și aplicațiilor web specializate pentru crearea, actualizarea și diseminarea datelor spațiale și serviciilor de rețea;
 
i) planifică, administrează și coordonează lucrările în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii, teledetecției, creării ortoimaginilor și utilizării imaginilor satelitare;
 
j) asigură suport metodologic și tehnic pentru cartografierea și demarcarea frontierei de stat a Republicii Moldova și pentru reprezentarea acesteia pe hărți;
 
k) asigură desfășurarea lucrărilor tehnice de demarcare a frontierei de stat și elaborarea documentelor finale de demarcare în cadrul grupului de lucru comun moldo-ucrainean și al Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina;
 
l) gestionează activitățile legate de crearea sistemelor informaționale geografice de stat;
 
m) planifică, împreună cu Ministerul Apărării, necesitățile de materiale și de date geodezice, cartografice și geo-informatice, în vederea asigurării apărării și securității statului;
 
n) stabilește regulile de identificare, standardizare, înregistrare, utilizare și protejare a denumirilor geografice;
 
o) creează și gestionează Registrul denumirilor geografice, dezvoltă servicii de rețea și elaborează propuneri de reglementări în domeniul denumirilor geografice;
 
p) coordonează, monitorizează și promovează proiecte de inovație în domeniul geodezie, cartografie, topografie, geoinformatică și teledetecție;
 
q) creează și menține Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice;
 
r) supraveghează activitatea entităților publice subordonate;
 
s) efectuează recepția lucrărilor în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și teledetecției executate din contul bugetului de stat;
 
t) efectuează certificarea specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii.

În domeniul cadastrului bunurilor imobile AGCC:
 
a) elaborează documente de politici, proiecte de acte normative în domeniul cadastrului bunurilor imobile și delimitarea bunurilor imobile proprietate publică, inclusiv cele necesare pentru asigurarea executării actelor normative; 
 
b) coordonează activitățile cadastrale care asigură implementarea politicii de stat în domeniul cadastrului bunurilor imobile și al delimitării bunurilor imobile proprietate publică;
 
c) elaborează propuneri de programe din domeniul cadastrului bunurilor imobile;
 
d) organizează și monitorizează crearea și actualizarea datelor în bazele de date cadastrale și în baza centrală de date cadastrale;
 
e) coordonează implementarea proiectelor de îmbunătățire a datelor cadastrale și menținerea datelor cadastrale în entitățile publice subordonate;
 
f) elaborează acte normative departamentale, documente tehnice, reglementări, metodologii și instrucțiuni în domeniul cadastrului și delimitării bunurilor imobile proprietate publică;
 
g) elaborează propuneri de decizii de lucru asociate cu operațiunile și cu dezvoltarea sistemului cadastral;
 
h) planifică, organizează, monitorizează crearea și menținerea portalurilor web și a aplicațiilor pentru diseminarea, revizuirea și ordonarea datelor și serviciilor cadastrale și a celor din registrul de stat al unităților administrativ teritoriale și al adreselor;
 
i) administrează, în condițiile legislației, Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor;
 
j) organizează și monitorizează crearea bazei de date centrale pentru cadastrul edilitar;
 
k) supraveghează activitatea entităților publice subordonate;
 
l) desfășoară concursul pentru ocuparea funcției de registrator în domeniul activității cadastrale;
 
m) efectuează atestarea registratorilor în domeniul activității cadastrale;
 
n) efectuează certificarea inginerilor cadastrali.

 

În domeniul evaluarea bunurilor imobile AGCC:
 
 
a) elaborează documente de politici, proiecte de acte normative în domeniul evaluării și reevaluării bunurilor imobile, inclusiv cele necesare pentru asigurarea executării actelor normative; 
 
b) monitorizează aplicarea standardelor de evaluare în comun cu asociațiile obștești de evaluatori;
 
c) determină metode și proceduri privind evaluarea și stabilește modalitatea de eliberare a datelor necesare pentru evaluarea bunurilor imobile;
 
d) monitorizează și analizează situația în domeniul evaluării bunurilor imobile, colectează date, întocmește rapoarte și prezintă rezultate Guvernului;
 
e) elaborează acte normative departamentale, documente tehnice, reglementări, metodologii și instrucțiuni în domeniu;
 
f) asigură crearea și ținerea Registrului unic al valorii de piață a bunurilor imobile; 
 
g) coordonează dezvoltarea și menținerea sistemelor informaționale de evaluare a bunurilor imobile;
 
h) coordonează implementarea proiectelor în domeniul evaluării bunurilor imobile;
 
i) efectuează certificarea evaluatorilor bunurilor imobile.

În domeniul infrastructura de date spațiale AGCC:
 
a) elaborează documente de politici, proiecte de acte normative în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale (în continuare – INDS), inclusiv cele necesare pentru asigurarea executării actelor normative; 
 
b) elaborează acte normative departamentale, documente tehnice, reglementări, metodologii și instrucțiuni în domeniu;
 
c) coordonează, monitorizează și raportează activitățile ce țin de dezvoltarea INDS;
 
d) asigură dezvoltarea și actualizarea INDS în concordanță cu domeniul de activitate;
 
e) coordonează conceptele tehnice și regulamentele privind instituirea sistemelor informaționale geografice de stat și a geoportalelor tematice; 
 
f) coordonează activitatea consiliului și grupurilor de lucru ale INDS;
 
g) asigură funcționarea și menținerea (prin intermediul entităților publice subordonate) a Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul infrastructurii naționale de date spațiale” (în continuare – Geoportalul INDS);
 
h) coordonează și creează metadatele și asigură publicarea acestora pe Geoportalul INDS;
 
i) supraveghează activitatea entităților publice subordonate;
 
j) monitorizează dezvoltarea INDS în colaborare cu entitățile publice responsabile de seturile de date spațiale; 
 
k) monitorizează aplicarea standardelor pentru asigurarea interoperabilității seturilor și serviciilor de date spațiale; 
 
l) implementează proiecte și stabilește relații internaționale de colaborare în domeniul INDS.