Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Internațională

 • Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului
 • Tratatul dintre Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat
 • Memorandum de înţelegere ARFC şi Biroul Principal de Geodezie, Cartografie şi Cadastru a Poloniei în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului şi dezvoltării capacităţii infrastructurii naţionale de date spaţiale, Chișinău 27.05.2013
 • Hotărârea Guvernului Nr.845/2012 cu privire la aderarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru la Federaţia Internaţională a Geodezilor Semnat: Chişinău 2012
 • Acordul între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Agenţia de Cooperare Internaţională a Japoniei (JICA) privind realizarea Proiectului de creare a Hărții naționale de bază a Infrastructurii de date geospațiale a RM, Chişinau, 20 august 2010
 • Acordul de colaborare între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Autoritatea de Cartografie şi Cadastru a Norvegiei privind realizarea Proiectului „Moldova - Line Maps for Development” Semnat: Chişinău, 15 octombrie 2009
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului, organizării teritoriului sistemelor informaționale geografice şi teledetecției asupra Pământului,Baku 22.02.07
 • Acord privind operarea stației permanente GPS Chișinău între Agenția Relații Funciare şi Cadastru din Republica Moldova şi Agenția Federală de Cartografie şi Geodezie (BKG), Germania Semnat: Frankfurt pe Main, 23.04.2007
 • Hotărîrea de Guvern Nr.607/ 2001 cu privire la Aderarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru la Asociaţia Europeană a Agenţiilor Naţionale de Cartografie şi Cadastru "EuroGeographics" Semnat: Chişinău, 2001
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniile cadastrului, resurselor funciare, geodeziei și cartografiei Semnat: 29 iunie 2000, Minsk
 • Tratat de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Georgia Semnat: Tibilisi, 28 noiembrie 1997
 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Ruse cu privire la colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecției Pământului Semnat: Moscova, 8 octombrie 1996
 • Acord între Guvernul RM şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea reciprocă în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului și teledetecției asupra Pământului Semnat: Chișinău, 10 aprilie 1996
 • Acordul cu privire la colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi explorării la distanţă cu sondă a Pămîntului. Semnat: 9 octombrie 1992