Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului topogeodezic şi cartografic

Publicat la:Lun, 11/20/2023 - 16:12

Agenția Relații Funciare și Cadastru, anunță inițierea recepționării Cererilor solicitanților la certificare în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii, în conformitate cu Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.817/2020.

La cerere se anexează:

1)     copia de pe actul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

2)     copiile de pe diplomele de studii și de pe actele privind conferirea titlurilor științifice;

3)     actul ce confirmă experiența de muncă în domeniul respectiv;

4)     lista lucrărilor de specialitate executate și/sau a celor la care a participat.

 

Persoanele interesate urmează să depună dosarul la certificare până pe data de 07 decembrie 2023, info@arfc.gov.md.

Actele pentru obţinerea certificatului în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii se prezintă fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul Agenției Relații Funciare și Cadastru, fie prin scrisoare recomandată, fie prin intermediul sistemelor informaţionale destinate, fie prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), pe adresa electronică info@arfc.gov.md.