Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Monitorizarea funciară în Republica Moldova, discutată în cadrul unui atelier de lucru

Publicat la:Joi, 02/02/2023 - 09:22

   În perioada 01-02 februarie curent, Agenția Relații Funciare și Cadastru în colaborare cu Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice și Cadastru ”Ingeocad„ găzduiește atelierul de lucru cu genericul ” Monitorizarea funciară în Republica Moldova”, organizat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Biroul de Coordonare a Cooperării Tehnice, Ambasada Austriei la Chișinău în cadrul programului EU4Environment – Resurse de apă și Date de mediu, finanțat de către Uniunea Europeană.

 

   ”Vă mulțumesc pentru colaborarea continuă și asistența tehnică, oferită de către Agenția de Mediu a Austriei, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Biroului de Coordonare a Cooperării Tehnice și Ambasadei Austriei la Chișinău. Totodată doresc să mulțumesc de tot sprijinul experților externi la implementarea Proiectului, precum și reprezentanților autorităților naționale din Republica Moldova și colegilor implicați în realizarea Proiectului. Sper că în anul 2024 vom avea o reprezentare cartografică la rezoluție mare cu date și metadate care vor reflecta acoperirea totală a teritoriului Republicii Molodva cu date actuale CORINE” a menționat Ștefan Crigan, director general adjunct al ARFC în deschiderea atelierului.

 

   La rândul său, Andreas Littkopf, reprezentant al Agenției de Mediu a Austriei a subliniat importanță întrunirii, în cadrul atelierului, a specialiștilor din diverse domenii pentru a analiza activitățile desfășurate, a face schimb de practici și a planifica direcțiile viitoare în demararea noului proiect, care va oferi oportunitatea dezvoltării noilor produse privind monitorizarea biodiversității și schimbărilor climaterice. 

 

   În cele două zile de sesiuni, participanții, în discuțiile purtate, s-au axat pe următoarele aspecte: implementarea la nivel național a proiectului pilot Corine Land Cover, evaluarea comună a datelor disponibile de monitorizare a terenurilor la nivel mondial și național precum și pregătirea și luarea deciziei asupra unui caz de utilizare într-un proiect de colaborare privind utilizarea datelor de înaltă rezoluție (HRVPP) pentru evaluările naționale într-o zonă pilot (acoperită de serviciul european Copernicus HRVPP).

 

   În perioada anilor 2017-2020, în Republica Moldova prin intermediul Agenției Relații Funciare și Cadastru, cu implicarea Î.S. Ingeocad, a fost realizat proiectul Pilot Corine Land Cover în cadrul programului ENI SEIS ii Est.  Proiectul a fost realizat conform standardelor, metodologiei și nomenclaturii europene și specificațiilor tehnice oferite de către Agenția Europeană de Mediu. Totodată, echipa ARFC, Ingeocad și colaboratorii altor entități publice au beneficiat de instruiri pentru utilizarea imaginilor satelitare.  În cadrul Proiectului au fost utilizate imaginile satelitare (Sentinel-2, Landsat-5), oferite de către Agenția Europeană de Mediu, imagini ortofoto 2016 și date auxiliare. Toate datele sunt publice pentru utilizatori și pot fi urmărite pe portalul tematic al ARFC www.geodata.gov.md.

 

   Totodată în baza rezultatelor Proiectului pilot a fost solicitată extinderea acestuia, pentru a acoperi tot întreg teritoriu al Republicii Moldova și integrarea în spațiul European. Astfel în perioada 2023-2024 echipa națională de experți din cadrul Institutului de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice și Cadastru în colaborare cu experții externi va implementa Proiectul CLC 2024, acoperire completă a teritoriului Republicii Moldova. Rezultatele Proiectului va permite, de asemenea, legături directe cu inițiativele și programele conexe la nivel european, inclusiv programul Copernicus.

 

   Programul EU4Environment – Resurse de apă și Date de mediu își propune să îmbunătățească bunăstarea oamenilor din țările partenere estice ale UE și să permită transformarea lor ecologică în conformitate cu Pactul ecologic european și Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD). Activitățile programului sunt grupate în jurul a două obiective specifice: 1) sprijinirea unei utilizări mai durabile a resurselor de apă și 2) îmbunătățirea utilizării datelor de mediu solide și disponibilitatea acestora pentru factorii de decizie și cetățeni.