Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Misiunea Băncii Mondiale evaluează progresul „Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară în Republica Moldova ”

Publicat la:Mie, 11/01/2023 - 16:26

   În perioada 30 octombrie- 03 noiembrie curent, misiunea Băncii Mondiale examinează nivelul de realizare a activităților incluse în componentele „Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară în Republica Moldova ” (PIEF), cu scopul monitorizării și evaluării progresului obținut în cadrul acestui proiect de amploare.

 

   În cadrul ședințelor desfășurate cu conducerea și reprezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru, au fost discutate detaliile privind stadiul actual al implementării activităților proiectului. Un accent deosebit s-a pus pe componentele de care ARFC este responsabilă. Aceste discuții au drept scop asigurarea unei înțelegeri comune asupra evoluției înregistrate și identificarea posibilelor soluții pentru a asigura realizarea cu succes a obiectivelor stabilite în documentul de proiect.

 

   Pe parcursul misiunii, agenda întâlnirilor include și subiectele privind revizuirea activităților incluse în planul de acțiuni, aprobat în luna martie 2023, stabilirea conținutului și calendarului de realizare a restructurării proiectului, în contextul reorganizarii sistemului cadastral, evaluarea bunurilor imobile geodezie, cartografie, infrastructură de date spațiale, precum și agrearea unui plan de acțiuni pentru îmbunătățirea implementării proiectului.

 

   Amintim că, proiectul este parte din Cadrul de Parteneriat al Băncii Mondiale cu Republica Moldova și are drept obiectiv îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei sistemului de administrare a terenurilor şi de evaluare a proprietăţii. Acesta include patru componente - înregistrarea primară a bunurilor imobile, evaluarea acestora și consolidarea sistemului de administrare funciară.