Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului inginerului cadastral

Publicat la:Mie, 05/17/2023 - 13:48

   Agenția Relații Funciare și Cadastru anunță inițierea recepționării cererilor solicitanților pentru obținerea certificatului inginerului cadastral, conform anexei nr.1 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.817/2020, iar la pct.9 din cerere se va indica adresa electronică a solicitantului și se vor anexa următoarele acte:

 

1) copia de pe actul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

2) copiile de pe diplomele de studii și de pe actele privind conferirea titlurilor științifice;

3) actul ce confirmă experiența de muncă în domeniul respectiv.

 

   Persoanele interesate urmează să depună dosarul de certificare până pe data de 12 iunie 2023, la adresa electronică: info@arfc.gov.md.

 

    Cererea și actele necesare se prezintă fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul Agenției, la adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, etajul 3, fie prin scrisoare recomandată, fie prin intermediul sistemelor informaţionale destinate, fie prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare).