Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț cu privire la desfăşurarea probei scrise de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Publicat la:Mie, 12/13/2023 - 16:04

Comisia de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii anunță organizarea examenului de certificare (proba scrisă), în conformitate cu Regulamentul cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 817/2020.

Proba scrisă a examenului de certificare se va desfășura pe data de 18 decembrie 2023, ora 10:00, în incinta Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 48, et. 3, bir. 305.

Categoriile prevăzute pentru certificare sunt următoarele:

I - Geodezia;

II - Cartografia și fotogrammetria digitală și gestionarea sistemelor informaționale geografice;

III - Prospecţiuni topografice;

IV - Asigurarea geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcţiilor;

V – Topografia minieră.

  

Solicitanții admiși la proba scrisă pentru obținerea

certificatului topogeodezic şi cartografic

 

Nr.

d/o

Numele,

Prenumele

Avizul comisiei de certificare

Categoriile admise

 1

Popazu Eugeniu

Admis

III, IV

 2

Caragacean Cristian

Admis

III, IV

 3

Potînga Octavian

Admis

III, IV, V

 4

Manciu Victor

Admis

I, II, III, IV

 5

Ananieva Irina

Admis

V