Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Acordul de colaborare între Agenția Relații Funciare și Cadastru și Universitatea Tehnică a Moldovei va consolida legătura dintre mediul academic și sectorul guvernamental și va facilita învățarea aplicată și schimbul de cunoștințe

Publicat la:Mie, 10/11/2023 - 17:35

   Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) s-au unit astăzi într-un parteneriat, odată cu semnarea unui Acord de colaborare, menit să promoveze instruirea și dezvoltarea cunoștințelor studenților pentru a asigura un nivel înalt de calificare a absolvenților în domeniile geodezie, cadastru, infrastructura de date spațiale, evaluarea bunurilor imobile, organizarea teritoriului și altele. Prin această colaborare, ambele părți își propun să contribuie la pregătirea specialiștilor bine pregătiți pentru a răspunde nevoilor complexe ale societății.

 

   Scopul Acordului este consolidarea colaborării dintre părțile semnatare pe aspecte ce vizeaze domeniile educației și formării unor specialiști calificați, din perspectiva schimbărilor ce survin și a noilor documente de politici în domeniile de care este responsabilă ARFC, promovând astfel dezvoltarea economică și socială a țării.

 

   Agenția Relații Funciare și Cadastru, ca entitate guvernamentală, care asigură realizarea politicii statului în domeniile cadastrului, geodeziei, fotogrammetriei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii naționale de date spațiale, își va pune experiența și resursele la dispoziția universității. Aceasta include accesul studenților la procesele de implementare a politicilor în domeniul competențelor ARFC și asigurarea desfășurării stagiilor de practică, precum și accesul la date și resurse tehnologice esențiale pentru a-și dezvolta abilitățile practice. De asemenea, personalul ARFC se va implica în procesul de instruire universitară și perfecționarea procesului universitar de studiilor, precum și se vor organiza manifestări și evenimente tehnico-științifice de profil comune.

 

   UTM va colabora la rândul său, oferind facilități de instruire și acces experților în domeniu, pentru a spori competențele studenților și pentru a dezvolta programe academice adecvate nevoilor actuale ale pieței. Va implementa în procesul de studii a compartimentelor sau a cursurilor actuale privind aplicarea cercetărilor și inovațiilor din domeniile administrate de către ARFC.

 

   Această colaborare va promova, de asemenea, schimbul de experiență și cunoștințe între cele două entități, va fortifica procesul de pregătire continuă a specialiștilor conform cerințelor pieței și domeniului care este în continuă dezvoltare, precum și va contribui la eficientizarea serviciilor publice guvernamentale.

 

   Pentru consolidarea legăturilor dintre comunitatea academică, cu cea guvernamentală și cea de afaceri, în cadrul evenimentului de semnare, s-a stabilit un parteneriat multiplu între Universitatea Tehnică a Moldovei cu Agenția Relații Funciare și Cadastru, precum și cu o companie inovatoare în domeniul tehnologiei geospațiale.